naše projekty

Snažíme sa prinášať projekty, ktoré zlepšujú Moravský Svätý Ján. Ďakujeme partnerom a obci za pomoc s ich realizáciou.

2023

3. ročník festivalu Fest Zdravo

Malý park pri zdravotnom stredisku v sobotu 17.6. opäť hostil festival zdravého životného štýlu Fest Zdravo. Za pomoc s organizáciou ďakujeme obci.

2023

Projekt podporila Nadácia Tipsport v rámci programu Podporujeme slovenské sady sumou 515 €. Dofinancovanie bude realizované z 2%, ktoré ste venovali občianskemu združeniu 90871.sk.

2022

Vďaka vašim 2% z daní sme vysadili v spolupráci so zamestnancami obce na Habánskom dvore novú lipa. Tá nahradila orech, ktorý bol v zlom stave a uschol. Náklady na realizáciu projektu 1385 €.

2022

Informačná tabuľa okrem nového šatu dostala aj verziu v nemčine a angličtine. Knihu "o Habánoch" si môžu záujemcovia stiahnuť priamo z tejto informačnej tabule prostredníctvom qr-kódu.

2022

Fest Zdravo 2022

Nadácia ZSE (600€)

2020

Nadácia VUB (2260€)

2019

Habánsky dvor pre všetkých

Nadácia EPH (700€)

2018

Nadácia VÚB (1500€)

2017

Ihrisko našim deťom

Nadácia VÚB (3000€)

2017

Habánske hody

Nadácia ZSE (600€)

2017

Ihrisko za kostolom

Nadácia Orange (2090€)

2017

Habánske hody

Trnavský Samosprávny kraj (300€)

2015

Habáni z Kaníže

Nadácia Orange (400€)

2014

Upečme si vianoce

Nadácia Orange (200€)

2014

Habánske hody

Nadácia Orange (1000€)

2014

Habánske hody

Nadácia Pontis (1500€)

2014

Nadácia Ekopolis (2000€)

2013

Na veselú nôtu v domove dôchodcov

Nadácia Orange (300€)

2013

Panätná tabuľa Habáni z Kaníže

Nadácia SPP (500)

2013

Poklady starých mám II.

Fond GSK (1200€)

2012

Pro naše starenky a starečkú

Nadácia Orange (155€)

2012

Poklady starých mám I.

Fond GSK (700€)

2011

Habánský charúšek

Nadácia Orange (1000€)

2011

Publikácia "Zabudnuté letné sídlo Márie Terézie..."

Nadácia SPP (600€)

NAŠE PROJEKTY PODPORILI