Občianske združenie 90871.sk

Už 13 rokov úspešne organizuje rôzne projekty zamerané na miestnu komunitu, a to najmä v oblasti kultúry, životného prostredia a zdravého životného štýlu.

V spolupráci s obcou a miestnymi organizáciami prispieva naša aktivita k zlepšovaniu aktívneho života obyvateľov obce.

V oblasti zveľaďovania verejného priestranstva sme zrealizovali projekty: Skrášlime si Lochnesku, dobudovali sme 2 detské a 1 workoutové ihrisko a pravidelne sa každoročne zúčastňujeme na akcii Veľké Jarné upratovanie obce.

Organizujeme festival zdravého životného štýlu Fest Zdravo.

33 829 €

b

2% pre naše OZ

Podporiť aktivity nášho občianskeho združenia môžeš aj venovaním 2%. Pravidelne môžeš sledovať ako tvoja podpora pomáha.

my sme 90871.sk

predsedníčka OZ 90871.sk

Jana Zaicová

člen OZ 90871.sk

Matej Hajdin

členka OZ 90871.sk

Jana Červenková

člen OZ 90871.sk

Matej Ježek

NAŠE PROJEKTY PODPORILI