22 190 €

b

2% pre naše OZ

Podporiť aktivity nášho občianskeho združenia môžeš aj venovaním 2%. Pravidelne môžeš sledovať ako tvoja podpora pomáha.

MY SME 90871.SK

predsedníčka OZ 90871.sk

Jana Zaicová

člen OZ 90871.sk

Matej Hajdin

členka OZ 90871.sk

Jana Červenková

NAŠE PROJEKTY PODPORILI