Nová lipa na Habánskom dvore

Na Habánskom dvore sme vysadili novú lipu. Tá nahradila orech, ktorý bol v zlom stave a uschol.

Vďaka vašim 2% z daní môžeme podporovať dobré veci v Moravskom Svätom Jáne. Jednou znich je aj nová lipa, ktorú sme vysadili (22.11.) na Habánskom dvore v spolupráci so zamestnancami obce.

Vysadili sme lipu malolistú druhu Tilia Cordata väčšieho vzrastu (6m). Počas výsadby sa osvedčilo, že obec má k dispozícií dobré technické vybavenie a šikovných zamestnancov. Za pomoc ďakujeme aj Michalovi Pavlovičovi.

Lipa malolistá je náš domáci opadavý strom, od nepamäti pestovaný v parkoch, v záhradách a stromoradiach najmä pre jej malé súmerné listy a liečivé kvety, ktoré sú bohatým zdrojom peľu a nektáru pre včely.

→ Náklady na realizáciu projektu 1385 €
(Lipa Tilia Cordata, prevoz, výkop a materiál na výsadbu)