Pripravujeme projekt Kultúrno-komunitného centra

V priestoroch pod kultúrnym domom pripravujeme v spolupráci s obcou projekt Kultúrno-komunitného centra. Komunitné centrum má byť miestom pre všetkých, zamerané nielen na aktivity jednotlivých skupín, ale aj ich vzájomné prepájanie.

Cieľom projektu je vytvorenie Kultúrno-komunitného centra, ktoré bude miestom na stretávanie miestnej komunity. Našou motiváciou je posilnenie vzájomných väzieb a prepojenie vzťahov medzi generáciami, ktoré majú zastúpenie v jednotlivých aktivitách projektu.

  • Návštevníkmi kultúrno – komunitného centra budú rôzne vekové skupiny so záujmom o kultúrne, environmentálne a sociálne témy bez ohľadu na vek.
  • Pravidelne počas týždňa bude centrum otvorené mamičkám s deťmi do cca 6 rokov. Pre nich budú pripravené workshopy (zdravá strava, nosenie, laktačná poradňa, predpôrodná príprava) či rôzne montessori aktivity pre deti.
  • Pre staršie ročníky, dospelákov a seniorov budeme organizovať swapy (knižné, textilné), handmade kurzy (macrame, patchwork, pletenie, háčkovanie atď), tvorivé dielne, kurzy kváskovania, prednášky o správnom triedení odpadu, kompostovaní atď.
  • Pre kultúrne vyžitie plánujeme „obývačkové“ koncerty, výstavy, menšie divadelné predstavenia.

Otvoreniu centra bude predchádzať jeho zveľaďovanie a doplnenie interiérového vybavenia. Predpokladané náklady na zveľadenie sú 4810 €.

S projektom sme sa zapojili do grantového programu Nápad pre 3 generácie 365.nadácie a žiadame podporiť Kultúrno-komunitné centrum v Moravskom Svätom Jáne sumou 2500 €.