V škôlke vznikla náučná oáza

V Moravskom Svätom Jáne vznikla, na nevyužitej ploche školského dvora Náučná oáza, vďaka Nadácii VÚB, skvelým nápadom pani riaditeľky, pomoci rodičov a v neposlednom rade vďaka úžasnej práce našich škôlkarov.

Z dôvodu pandemickej situácie museli byť dobrovoľnícke aktivity obmedzené predovšetkým na individuálnu pomoc. Takisto aj časový  harmonogram sa poposúval, keďže od marca boli škôlky zatvorené. Až pred letnými prázdninami, kedy sa uvoľnili opatrenia, sme sa mohli pustiť do práce. V tom čase už mali kvitnúť kvietky, rásť bylinky, zrieť zelenina. Korona však „zariadila“ všetko inak. Deti sadili stromčeky neskôr, aj keď len po triedach, keďže sa nemohli spájať. So stavbou hmyzieho domčeka pomohlo Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o hmyze, medonosných rastlinách, ako aj samotnom význame domčeka pre hmyz. Plánovali sme aj prednášku včelára s prezentáciou výrobkov, či divadelné predstavenie zamerané na život v úle.

 

 

Dúfame preto, že budúcu jar sa nám podarí dohnať tieto aktivity a stihnú sa v čase, kedy bude táto téma aktuálna. Vďaka šikovným oteckom sa vybudoval pocitový chodník a bylinková špirála. Senzomotorický chodníček má pozitívny účinok na stimuláciu svalstva dolných končatín a podporuje rovnováhu pri chôdzi v členitom teréne. Deti si tento chodníček dokončia až na jar, keď sa doň vloží bezpečný materiál ako napr. okrúhle kamene, piesok, gaštany, aby sa po ňom mohli na boso prejsť. Do bylinkovej špirály si deti nejaké bylinky už zasadili, ale plánujú ju ešte doplniť na jar.

 

 

Tento projekt nie je len jednorázovou aktivitou. Bude slúžiť ďalšie roky a pre ďalšie deti, ktoré do škôlky nastúpia. Verím, že pani riaditeľka, ktorá je naklonená témam ako je zdravé životné prostredie, triedenie odpadu, ochrana prírody ako aj celková potreba vzdelávania sa v týchto oblastiach, bude v spolupráci s deťmi a ostatnými pani učiteľkami oázu aj naďalej zveľaďovať a inovovať.