Podali sme projekt Aleje pri cintoríne

Podali sme projekt Aleje pri cintoríne v rámci programu Sadíme budúcnosť Nadácie Ekopolis. Cieľom projektu je výsadba dvoch alejí po stranách cintorína v Moravskom Svätom Jáne. Pred cintorínom zasadíme dve lipy, ktoré budú doplnené o bršlen.

 

Aktuálne je priestranstvo prázdne, len zatrávnené. Po oboch stranách cintorína chceme vysadiť stromoradie, ktoré budú slúžiť ako vetrolam a bude mať funkciu zadržiavania vody v obci.

Výsadba vytvorí chládok pre okoloidúcich, no zároveň vznikne nový „domov“ pre hmyz a vtáctvo. Prispeje ku skrášleniu frekventovanej časti obce. V spolupráci s obcou sa tak chceme cielene zamerať na systematické rozvíjanie výsadby a údržby zelene v našej obci.

Spolu v okolí cintorína vysadíme:

  • 17x Jarabina vtáčia
  • 22x Javor mliečny
  • 2x Lipa malolistá
  • 20x Bršlen európsky

Na projekte spolupracujeme s Marošom Čermákom a Robertom Kučerom.

 

S projektom sme sa zapojili do grantového programu Sadíme budúcnosť Nadácie Ekopolis a uchádzame sa o podporu 2939,05 €. Celkové náklady na realizáciu sú 4028,55 €.