Úspešný prvý ročník festivalu Fest Zdravo v Jánoch

Premiérový ročník festivalu zdravého životného štýlu, ktorý sa začiatkom júna uskutočnil v Moravskom Svätom Jáne, máme úspešne za sebou. Open-air podujatie Fest Zdravo šírilo osvetu o ekologickejšom spôsobe života a prinieslo najmä aktuálne témy akými sú kompostovanie, zdravá výživa, ochrana životného prostredia, zero waste a predchádzanie tvorby odpadu.

Problematika separovania odpadu je v dnešnej dobe skutočne dôležitá nielen pre životné prostredie, ale aj pre rodinný rozpočet každého z nás. Obec Moravský Svätý Ján získala dotáciu na nákup kompostérov do domácností, a tak si budú môcť občania spracovať biologicky rozložiteľný záhradný odpad priamo vo svojich záhradách.

 

 

Prednášky súvislo prebiehali počas celého dňa a návštevníci si mohli popri tom nakúpiť tematický, kvalitný eko a bio sortiment alebo ochutnať ponuku zdravého menu. Pre deti bol pripravený skákací hrad a maľovanie na tvár, no prínosnejším bolo divadelné predstavenie Na Zemi dobre mi, ktoré deťom ukázalo pohľad na človeka a jeho správanie sa k našej planéte. Sprievodnou akciou bola aj možnosť vyšetrenia ciev dolných končatín, ktoré využili desiatky občanov zdarma vo vnútorných priestoroch zdravotného strediska.

 

Je nevyhnutné, aby sa ľudia, či už mladí, alebo aj staršie generácie vzdelávali na poli bezodpadovosti, šetrenia životného prostredia, ale aj vo veci vlastného zdravia. Je dôležité sa venovať environmentálnej výchove v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania, preto veríme, že FEST ZDRAVO je vynikajúcim zdrojom hodnotných informácií, a čím viac ľudí bude zainteresovaných do projektu, tým väčšiu osvetu bude šíriť.

Preto už teraz pracujeme na 2. ročníku podujatia, ktorý finančne podporila Nadácia ZSE a zároveň naň pozývame všetkých priaznivcov.