Dotáciu sme získali: Ovocný sad „u Mléčkárne“ vysadíme

Aktualizované (4.1.2023): Nadácia Tipsport schválila našu žiadosť v plnej výške.

Poďme spolu vysadiť ovocný sad „u Mléčkárne“ v priestranstve za domom služieb v dolnej časti obce Moravský Svätý Ján.

 

V minulosti na tomto mieste stála budova, ktorá slúžila na odovzdávanie „kontingentu“ mlieka. Majitelia dobytka odovzdávali každý deň stanovené množstvo mlieka. Miestni volali túto lokalitu „Mléčkáreň“ a dodnes sa toto pomenovanie zachovalo. Aktuálne je miesto prázdne, pozemok je zarastený trávou.

Miesto, kde vznikne nový ovocný sad, má za sebou istú históriu, a aj keď nie je priama nadväznosť na účel z minulosti, považujeme za dôležité, aby toto miesto bolo správne využité a nezostalo prázdne.

Ovocný sad „u Mléčkárne“ bude slúžiť na organizovanie workshopov zameraných na údržbu, starostlivosť a rez ovocných stromov. Novovytvorený sad bude mať nezanedbateľnú úlohu pre zadržiavanie vody v obci.

Spolu vysadíme 12 ovocných stromov.

S projektom sme sa zapojili do Nadácie Tipsport v rámci programu Podporujeme slovenské sady a žiadali sme podporiť ovocný sad „u Mléčkárne“ sumou 515 €. Z vlastných zdrojov doplatíme 530 €.