Naše občianske združenie vydáva Časopis 90871.sk, v ktorom sa pravidelne dočítate o novinkách v Moravskom Svätom Jáne. Časopis je zdarma distribuovaný do všetkých schránok v obci. Zároveň slúži ako propagačný materiál obce.

Prelistovať časopis si môžete aj na internete. Vyberte si číslo:

Postupne pridáme všetky čísla časopisu 90871.sk.