Začíname :)

…naše občianske združenie uzrelo svetlo života!

Občianske združenie 90871.sk bolo založené a zapísané do registra OZ v auguste 2010. Jeho zakladajúci členovia – Matej Hajdin, Jana Leskovská, Jana Červenková a Matej Ježek spoločne vyvíjali aktivity ešte pred jeho založením ako neformálna skupina občanov.

Cieľom OZ 90871.sk je predovšetkým podpora aktívneho životného štýlu, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nielen v Moravskom Sv. Jáne, ale aj jeho okolí, prevádzkovanie internetových stránok, vydavateľská činnosť – vydávanie letákov, informačných materiálov, kníh a iných publikácií ako aj ochrana a tvorba životného prostredia, popularizácia a propagácia histórie.