Úspešné štyri roky občianskeho združenia 90871.sk

V auguste sme oslávili štyri roky od založenia nášho občianskeho združenia. Naše OZ je združením pomerne mladým a malým. Sme štyria mladí ľudia, ktorým nie je ľahostajný život v našej obci, život našich občanov.

Nezastrešuje nás žiadna veľká spoločnosť, ani nemáme žiadneho sponzora, ktorý by nás pravidelne dotoval. Napriek tomu, že každý člen nášho OZ má svoju vlastnú prácu, ktorá ho živí, podarilo sa nám zrealizovať veľa kvalitných a pozitívne hodnotených projektov. Často krát sa nápady na projekty rodia počas obedových prestávok alebo doslova “na kolene”. Nemyslíme na seba, ale myslíme na iných. Svoj voľný čas venujeme vyššiemu cieľu, robíme to s radosťou a bez akéhokoľvek honoráru.

Väčšina projektov, ktoré sme za tento čas organizovali, bola podporená rôznymi nadáciami, od ktorých sme získali finančné prostriedky.
Prehľad úspešných projektov, ktoré boli podporené nadáciami:
2010 – vydanie publikácie “Zabudnuté letné sídlo Márie Terézie, alebo…” (Nadácia SPP)
2011 – Habánsky charúšek (Nadácia Orange)
2012 – Pamätná tabuľa Habáni z Kaníže (Nadácia SPP)
2012 – Poklady starých mám I. (Fond GSK)
2012 – Pro naše starenky a starečkú (Nadácia Orange)
2013 – Poklady starých mám II. (Fond GSK)
2013 – Na veselú nôtu v domove dôchodcov (Nadácia Orange)
2014 – Skrášlime si Lochnesku (Nadácia Ekopolis)
2014 – Habánske hody 2014 (Nadácia Pontis, Nadácia Orange)

V rámci kultúrno-historickej oblasti sú našou srdcovou záležitosťou Habánske hody, ktoré sa každoročne snažíme osviežiť novými prvkami. V tomto roku sme načreli aj do oblasti environmentálnej, v ktorej sa nám podarilo získať grant na revitalizáciu Lochnesky.

Venujeme sa tiež sociálnej oblasti – podporujeme obyvateľov domova sociálnych služieb v našej obci (DSS MUDr. Dallosa), avšak snažíme sa do aktívneho života obce zapájať aj ostatných dôchodcov. Od roku 2010 sme vlastne začali s “vianočnou tradíciou” obdarovania klientov DSS. V tom čase sa naše OZ ešte len rozbiehalo a okrem vlastných finančných zdrojov sme nedisponovali žiadnymi inými prostriedkami. Vtedy sa náš člen OZ ako poslanec obecného zastupiteľstva vzdal poslaneckej odmeny, ktorá sa vypláca raz ročne, a z týchto peňazí sme zakúpili rádiomagnetofón. Starý rádiomagnetofón už dosluhoval a obyvatelia domova sa potešili, že konečne si budú môcť lepšie vypočuť svätú omšu, či ich obľúbené hudobné nosiče. Tento trend sa snažíme dodržať každý rok a vďaka úspešným projektom sa mohli obyvatelia domova tešiť z novej mikrovlnky, televízora, či drobných osobných darčekov.

Avšak nezabúdame ani na tých najmenších. Prostredníctvom projektu Poklady starých mám, ktorý sme realizovali v rokoch 2012 a 2013 sa nám podarilo spojiť dve generácie – naše dôchodkyne a deti. Dôchodkyne sa v tomto projekte realizovali tak, že učili ručným prácam (aranžovanie, vyrábanie ozdôb, zdobenie koláčov) deti, a tie na druhú stranu získali veľa nových vedomostí a zručností.

Naše OZ taktiež spolupracuje s obcou a obecným zastupiteľstvom pri tradičných obecných podujatiach ako napr. veľké jarné upratovanie, svätojánsky jarmok, habánske hody, malé vianočné trhy a iné. Každoročne organizujeme projekt – filmový festival Expedičná kamera, zúčastňujeme sa na prezentácii obce v rámci kultúrnych slávností mikroregiónu Šaštínsko, v minulom roku sme organizovali základný kurz spoločenských tancov a v súčasnosti prebieha Latino cvičenie pre ženy a pre veľký úspech sme zorganizovali ďalší ročník základného kurzu spoločenských tancov.

Vraví sa, že “kde je vôľa, tam je aj cesta”. Ktokoľvek si v dnešnej dobe môže založiť občianske združenie alebo neziskovú organizáciu, je to len o tom, či niečo chcem alebo nechcem zmeniť, prispieť, pomôcť.
Nebojíme sa upozorniť na „nedostatky doby“ a svoje nadšenie a elán preniesť na ostatných. O tom svedčí aj množstvo dobrovoľníkov, ktorí nám pri realizácii projektov pomáhajú. Veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť úspešne zdolávať nové výzvy.

Jana Zaicová