Ukončenie tanečného kurzu

Desať týždňov ubehlo ako voda, a takto sme v pondelok ukončili základný kurz spoločenských tancov. Je to pomerne krátky čas na toľko figúr, krokov a nových informácií, ale naši tanečníci boli veľmi šikovní a v dochádzke poctiví, preto plánujeme pokračovací kurz začiatkom budúceho roka. Pokiaľ by sa našli noví záujemcovia o základný kurz, tak by sa pri dostatočnom počte otvoril ešte raz. V každom prípade ďakujem všetkým zúčastneným za snahu, čas, trpezlivosť, vytrvalosť.