Odhalenie pamätnej tabule na Habánskych hodoch

Habánske hody budú tento rok oživené o predstavenie pamätnej tabule o habánoch, ktorá bude umiestnená v priestranstve habánskeho dvora. Slávnostné odhalenie tabule sa uskutoční v nedeľu počas kultúrneho programu.

Na túto pamätnú tabuľu „Habáni z Kaníže“ získalo občianske združenie 90871.sk finančnú podporu, keď sa v minulom roku zapojilo do grantovej výzvy Nadácie SPP v programe Dedičstvo regiónov. Zámerom projektu je predovšetkým umiestnenie tejto tabule pri príležitosti 490. rokov od prvotnej zmienky o existencii habánov v našej obci. Pamätnou tabuľou chceme preukázať, že určité kultúrne dedičstvo tu existuje, nakoľko nikde nie je „viditeľné“, že u nás habáni naozaj boli. Máme síce habánske hody, kaplnku, ale to vieme len my, domáci. Je dôležité sa zviditeľniť a šíriť kultúrne bohatstvo.