Návrat do svätojánskej knižnice

V týchto dňoch sme podali žiadosť o grant do Nadácie Orange na projekt „Návrat do svätojánskej knižnice“. Zámerom bola materiálna obnova knižnice, ktorá od svojho vzniku v osemdesiatych rokoch minulého storočia nebola rekonštruovaná. Grant sme bohužiaľ nedostali, avšak snažili sme sa osloviť aj miestnych podnikateľov so žiadosťou o pomoc, či už finančnú alebo materiálnu. Pomocnú ruku nám podala len firma INAT s. r. o. a HYDROTEAM – BB, spol. s r. o. Knižnicu sme pomaličky začali obnovovať v našej réžii a za pomoci dobrovoľníkov, ktorí pomohli s inventarizáciou kníh.