Darovali sme Vianoce obyvateľom domova v Moravskom Svätom Jáne

Naše občianske združenie 90871.sk sa opäť po roku zapojilo do charitatívneho programu Darujte Vianoce, ktorý vyhlásila Nadácia Orange.

Tradične sme sa rozhodli pomôcť DSS MUDr. Dallosa v Moravskom Sv. Jáne a spracovali tak projekt pod názvom „Upečme si Vianoce“. Projekt bol úspešný a nadáciou podporený. Jeho cieľom bolo predovšetkým prejavenie spolupatričnosti ľudom, ktorí už nemajú nikoho blízkeho resp. ich rodiny o nich príliš nejavia záujem, podporiť ich, aby neupadali na duchu a pripraviť im príjemné vianočné popoludnie s kultúrnym programom, v rámci ktorého bolo odovzdanie spoločného darčeka a potom pre každého z nich malý osobný darček.

Prekvapenie pre obyvateľov domova sme pripravili na poslednú adventnú nedeľu (21.12.2014), kedy sme im prišli odovzdať vianočný dar. Prevažná časť klientov DSS sú ženy. Tie, ktoré sú fyzicky a psychicky v dobrom stave, sa denne podieľajú nielen na terapii, ale aj bežných pracovných aktivitách – napr. pomáhajú sociálnym pracovníčkam, venujú sa záhradke, a čo je podstatné, veľmi radi pečú. Preto sme sa rozhodli im prácu s pečením uľahčiť a zakúpili sme im kuchynský robot spolu s kuchárskou knihou s receptami na pečenie.

IMG_2238

Zároveň sme darovali každému obyvateľovi domova aj osobný balíček, ktorý obsahoval hygienické potreby. Vianočným pečivom a tortou potešila obyvateľov aj pani Silvia Kovárová, ktorá sa podujala pripraviť tieto dobroty na vianočné popoludnie.

Naše pozvanie podieľať sa na kultúrnom programe s radosťou prijal FZ Fjertúšek. Skupinka mladých dievčat a chlapcov v ľudových krojoch s veselou piesňou, koledou i tancom takto potešila tieto naše starenky a starečkov.

IMG_2261

Za občianske združenie 90871.sk veľké ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto predvianočného posedenia s ľuďmi, ktorí si to zaslúžia, potrebujú pohladenie a kúsok milého slova, aby aspoň v tento sviatočný čas zabudli na denný stereotyp a bezmocnosť, s ktorou bojujú každý deň. V neposlednom rade patrí vďaka aj Nadácii Orange za poskytnutie finančného daru, aby sme mohli tento projekt zrealizovať.