Čistenie Lochnesky už túto sobotu

Občianske združenie 90871.sk pozýva dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri zveľaďovaní Lochnesky, na upratovacie a čistiace práce, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26.7.2014 od 8,00 hod.

Bude sa upravovať priestor okolo jazierka, ktorý sa bude čistiť od buriny, preto prosíme dobrovoľníkov, aby si priniesli vlastné náradie t. j. motyka , hrable, rýľ a lopata. Ochranné rukavice zabezpečíme, ako aj pitný režim a malé občerstvenie.

Na tento projekt, ktorého zámerom je revitalizácia priestranstva jazierka, získalo občianske združenie 90871.sk dotáciu od Nadácie Ekopolis. Doteraz sa realizovalo čistenie dna a skupina dobrovoľníkov sa ešte na jar iniciatívne podujala na práce v okolí jazierka.

Naše občianske združenie považuje za veľmi dôležité zachovávať a ochraňovať životné prostredie čisté, bezpečné a dostupné verejnosti, najmä keď sa jedná o priestranstvo, ktoré je uprostred dolnej časti obce. V rámci udržateľnosti projektu, plánujeme v blízkej budúcnosti vytvoriť z tohto miesta areál určený pre širokú verejnosť. Je veľa možností, ako tomuto miestu vdýchnuť život, len treba pripraviť „živnú pôdu“, na ktorej sa bude dať naďalej budovať.

Tešíme sa na každú pomocnú ruku.